הבהרה לעניין מצבו הרפואי של ג'ייקובן בראון

כשהשחקן נפצע בתחילת ספטמבר נשקלו אפשרויות טיפול שונות (בינהן התערבות ניתוחית וטיפול שמרני) בסופו של דבר בהתייעצות עם הגורמים הרפואיים והשחקן עצמו, הוחלט על טיפול שמרני.

הוסבר למועדון ולשחקן כי לאחר תקופת החלמה ושיקום שתארך בין 2.5-3 חודשים הוא יוכל לשוב לשחק. באותו מעמד הוסבר גם כי תהליך החזרה למשחק פעיל יהיה הדרגתי וכי בשלב הראשון בוודאי, יהיו עליות ומורדות בהרגשתו הפיזית עד לחזרה מלאה לכשירות. נכון להיום (כשבועיים לאחר החזרה) אין שינוי בהערכות ואו במצבו הרפואי, והשחקן כשיר להמשך פעילות מלאה ללא סכנה למצבו הרפואי.

לא נשקלת בשלב זה אלטרנטיבה ניתוחית למצבו והנושא לא עלה לדיון בקרב הגורמים הרפואיים המטפלים בשחקן