צלחת מעופפת ואדומה

טסים לחו"ל? קחו אתכם את צלחת האליפות, הצטלמו ואולי תזכו בפרסים

מאת: מערכת האתר - 11:46 | 06/08/2017 | (צילום: דב הליקמן)

מבצע צלחת מעופפת ואדומה יוצא היום (יום א - 6.8.17) לדרך ואנחנו מזמינים אתכם לשלוח את התמונות שלכם ברחבי העולם עם צלחת האליפות שלנו!

איך משתתפים:

1. הורידו את צלחת האליפות בחסות אשת טורס מהלינק הבא: https://www.dropbox.com/s/m6362syxoy790f8/eshet_tours.pdf?dl=0

2. הצטלמו ברחבי העולם עם הדף

3. שלחו לנו לעמוד הפייסבוק את התמונות

4. ג'רום דייסון יבחר את ה-3 התמונות האדומות והמקוריות ביותר והמשפחות האלה יזכו בחופשה מתנת אשת טורס!

תקנון מבצע:

תקנון מבצע – צלחת מעופפת ואדומה

מבצע משותף להפועל ירושלים חברה לניהול בע"מ (להלן: "הקבוצה") וחברת אשת טורס (להלן: "החברה", או "אשת טורס").

מהות המבצע

1.       במהלך חודש אוגוסט (מה-6.8 עד ה-27.8) מוזמנים אוהדי הפועל "בנק יהב" ירושלים לשלוח תמונות שלהם מסביב לעולם הכוללת דף נייר עליו הדפס של צלחת האליפות והלוגו של אשת טורס. את הנייר אפשר להדפיס מאתר הקבוצה.

אופן ההשתתפות

2.       אוהדי הקבוצה יוזמנו לשתף את התמונות על קיר הקבוצה בפייסבוק או לשלוח אותם כהודעה פרטית. הקבוצה תאשר בהודעה שאכן התמונה שנשלחה נכנסה לתחרות.

3.       אוהד אשר יבחר לשתף את התמונה על הקיר, יידרש גם לשלוח הודעה פרטית נלווית, וכן לאשר חברות בפייסבוק לקבוצה ולחברה.

4.       על כל משתתף לשלוח בהודעה פרטית לעמוד הפייסבוק של הקבוצה את הפרטים הבאים:

שם מלא, כתובת, גיל, טלפון ליצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני. כמו כן יציין האוהד האם הוא מנוי של הקבוצה לעונת 2017/18 וכי הוא מאשר את פרסום התמונה בעמוד הפייסבוק של הקבוצה, בכל זמן שהקבוצה תמצא לנכון, בעמוד הפייסבוק של החברה, באתר הרשמי של הקבוצה שכתובתו Hapoel.co.il  ובאתר הרשמי של החברה שכתובתו      eshet-tours.com.

5.       מובהר בזה כי אישור חברות בפייסבוק לקבוצה ולחברה הוא תנאי מוקדם להשתתפות במבצע, ומשתתף שלא יאשר חברות כאמור, ייפסל.

6.       כל משתתף זכאי להשתתף במבצע פעם אחת בלבד ולהעלות תמונה אחת בלבד.

פרסום התמונות

7.       מדי שבוע, עמוד הפייסבוק של הקבוצה יפרסם את התמונות המשתתפות במבצע כאלבום תמונות. התמונות יעלו גם לאתר הקבוצה. התמונות ישאו כיתוב של החברה.

8.       התמונות המשתתפות יפורסמו גם בעמוד הפייסבוק של אשת טורס, ועמוד הפייסבוק של הקבוצה ישתף תמונות אלו בעמוד שלו גם כן. התמונות ישאו כיתוב של החברה.

9.       המשתתף מצהיר כי ידוע לו שהסכמתו לפרסום בהתאם לתקנון זה, תהיה ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם, וללא הגבלת זמן, וכי הוא מוותר על כל טענה נגד הקבוצה ו/או נגד החברה בהקשר זה.

10.   בהשתתפותו במבצע מצהיר המשתתף כי הוא מתיר לקבוצה לעשות כל שימוש בתמונה בכל מדיה או פלטפורמה שהקבוצה תראה לנכון והוא משחרר את הקבוצה מכל אחריות בגין כל טענה או תלונה באשר לתמונה.

11.   כמו-כן מצהיר בזה המשתתף כי ידוע לו שבהיותו חבר בפייסבוק של החברה הוא יהיה חשוף לפרסומים שונים שתעלה החברה בדף הפייסבוק שלה, וכי הוא מסכים לכך.

12.   המשתתף מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה כלפי הקבוצה או החברה בכל הקשור לפרסום התמונה לרבות ומבלי לגרוע פגיעה על פי לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או טענה להפרת זכויות יוצרים  ו/או טענה לעשיית עושר ולא במשפט ו/או טענה לפגיעה מצד צדדים שלישיים.

13.   מובהר בזאת כי כל תמונה שתשלח ע"י המשתתפים במסגרת ההגרלה תהיה קניינה הבלעדי של הקבוצה אשר תהיה רשאית לפרסם אותה בכל מדיה ובכל זמן שתמצא לנכון.

תאריכי המבצע

14.   המבצע יחל ביום א' 6.8.2017 בשעה 10:00 ויסתיים ביום א' 27.08.2017 בשעה 23:59

אופן בחירת הזוכים

15.   ביום ה' 31.08.2016, יבחר שחקן הקבוצה, ג'רום דייסון, את 3 התמונות שלפי דעתו היו המקוריות והאדומות ביותר. שולחי התמונות הנבחרות יהיו הזוכים במבצע.

16.   בסמוך לאחר בחירת הזוכים, הקבוצה תנסה ליצור קשר עם הזוכים על פי מספרי הטלפון וכתובות הדואר האלקטרוני שנמסרו לקבוצה. במידה ולא יווצר קשר עם זוכה בתוך 3 ימים ממועד בחירתו כזוכה, ייפסל אותו זוכה והקבוצה תהא רשאית לבחור בזוכה אחר על פי שיקול דעתה. הניסיונות ליצור קשר עם הזוכים ייעשו בין הימים א'-ה' ובין השעות 9:00-18:00.

17.   זוכה שנפסל מחמת שלא אותר או שנפסל עקב סעיף אחר בתקנון זה, לא יהיה זכאי לכל פיצוי בקשר למבצע.

פרסים

18.   כפרסים לזוכים יינתנו 3 חבילות נופש של אשת-טורס ליעדים הבאים: קפריסין (מקום 1 – מנוי הקבוצה), ורנה (מקום 2 – מנוי הקבוצה), בורגס (מקום 3 – פתוח לכל הקהל).

19.   פרטי החופשה: יציאות א'-ה' / 4 לילות / כולל טיסה, מלון ברמת תיירות טובה והעברות. ע"ב מקום פנוי.

20.   מתוך סך הפרסים, שניים יחולקו למנויי הקבוצה המשתתפים בתחרות. פרס נוסף יחולק בין הקהל הרחב שישתתף בתחרות, ואינו נמנה על מנויי הקבוצה.

21.   מנויי הקבוצה - מנויים קיימים אשר רכשו מנוי לעונת המשחקים 2017/18, ושמם נמצא במאגר המנויים של הקבוצה. לצורך קביעת היות המשתתף כמנוי, הוא יוכל לרכוש מנוי למשחקי הקבוצה עד ליום א' 27.8.2017 בשעה 16:00.

22.   הפרס אינו כולל כסף מזומן, הוצאות שוטפות או נלוות כגון שימוש במיני בר במלון, קניות וכיוצ"ב.

מימוש הזכייה

23.   תוקף מימוש החופשה במהלך חודש ספטמבר 2017 (אמצע שבוע, לא כולל חגים, בימים א עד ה' בלבד). לא ניתן למימוש במועד אחר. הזכיה זוגית, אישית, ואינה ניתנת להעברה. החברה תהיה רשאית לקבוע לאילו יעדים החופשה ולהחליף את היעד או את מועד החופשה כראות עיניה.

24.   במידה והזוכה הינו קטין, הוא יהיה חייב בליווי אפוטרופוס חוקי (ניצול מתוך החופשה הזוגית ולא בנוסף).

פסילת תמונות

25.   כל תמונה שלא תכלול את הנייר הרשמי של התחרות (צלחת האליפות עם הלוגו של אשת טורס) או שתכלול אלמנט אלים כלפי קבוצה אחרת לא תיכנס לתחרות. הקבוצה רשאית לפסול כל תמונה כראות עיניה ולמשתתף לא תהיה כל טענה בהקשר זה.

היעדר אחריות ושיפוי

26.   ההשתתפות במבצע הינה באחריות הבלעדית של המשתתף והקבוצה לא תישא באחריות בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתתף הקשורים למבצע במישרין ו/או בעקיפין.

27.   הפרס אינו כולל ביטוח מכל מין וסוג לזוכה, ואינו כולל הנפקה או ויזה מתאימה ככל שיידרשו. למען הסר ספר מובהר כי כדי לממש את הפרס על הזוכה להחזיק בדרכון בתוקף למשך 6 חודשים מיום מימוש הזכייה.

28.   המשתתף מצהיר כי ידוע לו שבאחריותו לוודא מול החברה את מדיניות הביטולים של כל אחד מרכיבי הזכייה, ולשאת בעלות זו בגין כל שינוי אשר יבקש לבצע לאחר הזמנת הזכייה. האמור בסע' זה יחול על שדרוגים כקבוע להלן בסע' 30, ככל שיבוצעו.

29.   כל דמי ביטול אשר יחולו בגין ביטול מצד הזוכה, מכל סיבה שהיא, יחולו על הזוכה במלואם והוא מתחייב לשלמם, בין אם מדובר בדמי ביטול מלאים ובין אם מדובר בדמי ביטול חלקיים. האמור בסע' זה יחול על שדרוגים כקבוע להלן בסע' 30, ככל שיבוצעו.

30.   מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, כל זוכה יהא רשאי לבקש מהחברה לשדרג כל אחד ממרכיבי הפרס ו/או להוסיף עליהם על חשבונו בלבד בכפוף לשיקול הדעת הבלעדי של החברה ולזמינות המרכיבים שעבורם מבוקש השדרוג.

31.   הקבוצה אינה אחראית למימוש הפרס, לרבות אך לא רק בקשר לטיסה ו/או הלינה ו/או האוכל ו/או דרגת התיירות של המלון ו/או טיב חברת התעופה ו/או טיב האירוח. כל התלונות בהקשר זה יופנו לחברה.

32.   המשתתף יישא באחריות לכל נזק (ישיר או עקיף) מכל מין וסוג שהוא, בגין מעשה או מחדל שייגרמו על ידו בקשר בדרך כלשהי למצג או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או תנאי המימוש של החברה.

33.   הקבוצה לא תבטח את הזוכים בביטוח כלשהו, לרבות לא בביטוח נוסעים לחו"ל  ו/או ביטוח רפואי ו/או הטסה רפואית ו/או ביטוח מפני ביטול.

איסור השתתפות

34.   ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי הפועל ירושלים חברה לניהול, עובדי אשת טורס– חברה לתיירות ונופש בע"מ. כמו כן אסורה ההשתתפות של בני משפחותיהם מדרגה ראשונה של המוזכרים לעיל.

שונות

35.   הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי התקנון ו/או לשנותו מפעם לפעם וכן להפסיק את המבצע בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

Back to Top