תקנון מבצע משפחות

תקנון מבצע משפחות – הפועל "בנק יהב" ירושלים עונת 2017/18

מאת: מערכת האתר - 16:11 | 22/07/2017 | (צילום: אורן בן חקון)

מבצע מנויים מיוחד: קונים זוג מנוי מבוגר ומקבלים מנוי לילד חינם! התקשרו עכשיו ל-9675* לקבלת כל הפרטים

תקנון מבצע משפחות – הפועל "בנק יהב" ירושלים עונת 2017/18

1. מבצע "משפחות" (להלן: "המבצע") מיועד הן למינויים קיימים והן למנויים חדשים של מועדון הכדורסל הפועל "בנק יהב" ירושלים (להלן: "המועדון") כהגדרתם בתקנון זה, והכל בכפוף לכללים המפורטים בתקנון המבצע (להלן: "התקנון")

2. מנויים שימכרו במסגרת המבצע ימוקמו בארנה - אזור גלריה 6 בלבד (להלן "גלריה 6")

3. מלאי המבצע 538 מנויים (כמספר המושבים ב-גלריה 6) 4. אופי ההטבה – ברכישת שני מנויי "מבוגר" בסך 800 ₪ ליחידה בגלריה 6, תינתן הטבה מנוי ילד ראשון ללא תשלום. כל מנוי ילד נוסף במשפחה תינתן הנחה ועלותו תהיה 460 ₪ עד 4 מנויי ילד במשפחה (כולל מנוי חינם)

4.1 תקופת המבצע: 20/07/17 – 30/09/17 או עד גמר המלאי

4.2 מבצע "משפחות" יערך בתקופה 20/07/17 – 30/09/19 או עד גמר המלאי, הראשון מבניהם

4.3 המכירה תתבצע בכפוף להוכחת קרבה משפחתית ראשונה באמצעות ספח תעודת זהות, לא תתאפשר מכירה במבצע מכל קרבה אחרת משפחתית או חברית

5. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך

6. הנהלת המועדון תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת, ללא הודעה, וזאת מבלי לפגוע בזכויות ו/או התחייבויות שנוצרו קודם למועד השינוי או ההפסקה

7. הגדרות

7.1 מנוי מחדש – אדם אשר רכש מנוי לעונת המשחקים 2016/17 בכספו (באמצעות אשראי או מזומן) ופרטיו רשומים במערכת המועדון

7.2 מנוי מבוגר – אדם מעל גיל 18, שאינו חייל

7.3 מנוי ילד – קטין עד גיל 18 / חייל שנרכש עבורו מנוי על ידי מי מקרובי משפחתו ופרטיו המלאים נמצאים במערכת הכרטוס – "טופטיקס" של משרדי המועדון

7.4 מנוי חדש - מנוי לעונת המשחקים 2017/18 אשר לא היה מנוי לעונת 2016/2017 ופרטיו לא היו במערכת הכרטוס טרם תאריך 9.11.2016 ונרכש לאחר תאריך זה.

8. התניות

8.1 המבצע יהיה בתוקף רק בתקופת המבצע ורק ביחס לעונת 2017/18 בלבד.

8.2 מי שימצא ויוכח כי הונה את המועדון, יהיה רשאי המועדון לבטל את המנוי ולגבות את העלות היחסית/ מלוא הסכום ללא הטבות המבצע

8.3 אין כפל מבצעים או חפיפה עם מבצעים אחרים של המועדון

8.4 המועדון, עובדיו, מנהליו, יועציו ו/או מי מטעמו אינם ולא יהיו אחראים לנזק כלשהו, ישיר או עקיף, תוצאתי, מיוחד או אחר, שיגרם כתוצאה מהוצאתו אל הפועל של המבצע ו/או קיומו של המבצע, ו/או שינויו של המבצע ו/או ביטולו של המבצע

8.5 מובהר ומוסכם כי הוראות הדין הישראלי בלבד יחולו על ההסכם, וכל התדיינות בין הצדדים תתנהל אך ורק בישראל, בבית המשפט המוסמך בירושלים.

Back to Top