בעלי הקבוצה

בעלי הקבוצה:

אייל חומסקי - מנהל שותף

שלום מנורה

הווארד ווייטשנר

דיוויד קליינהנדלר

 

Jordan

Back to Top